Profesor Jerzy Koch laureatem nagrody
Visser-Neerlandia 2008

Jerzy Koch otrzymał tegoroczną nagrodę Visser-Neerlandia za swoje działania na rzecz rozwoju studiów niderlandystycznych w Polsce. Nagrodę "w uznaniu szczególnych osobistych zasług" w dziedzinie kultury, literatury i języka niderlandzkiego przyznaje corocznie Algemeen Nederlands Verbond (ANV) – Powszechny Związek Niderlandzki.Organizacja, która ma dziś swoje oddziały w Holandii, Belgii i RPA, powstała w 1895 r. ANV działa na rzecz upowszechnienia języka niderlandzkiego, monitoruje działania władz holenderskich i belgijskich w tym względzie, regularnie rozpisuje konkursy na niderlandzkie sztuki teatralne lub telewizyjne, wydaje kwartalnik społeczno-kulturalny „Neerlandia” itp. Visser-Neerlandiaprijs wypłacana jest z funduszu im. H.L.A. Vissera (1872-1943), prawnika i filozofa, który przed śmiercią przekazał organizacji swój majątek.

Prof. dr hab. Jerzy Koch studiował germanistykę i niderlandystykę we Wrocławiu, doktorat obronił w Belgii w 1991 r., habilitację uzyskał w 2003 r., tytuł profesora nadano mu w 2005 r. Był stypendystą Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk i Sztuk (1993/94, 2007/08). Jest laureatem prestiżowej nagrody im. M. Nijhoffa (1995) za przekłady z literatury niderlandzkiej (ponad 20 książek) i członkiem Południowoafrykańskiej Akademii Nauki i Sztuk (2005).

Dwukrotnie otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego (2003, 2005). Jego ostatnie publikacje książkowe to: Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans XVII-XIX wiek (2004) oraz ’Wenus Hotentocka’ i inne rozprawy i eseje o literaturze południowoafrykańskiej (2008).


Od 1997 r. związany jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, gdzie w Instytucie Filologii Angielskiej stworzył nową jednostkę – Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich, liczący dziś 12 współpracowników. Zakład uruchomił w ubiegłym roku program 3-letnich studiów niderlandystycznych, cieszący się dużą popularnością ze względu na swój kulturoznawczy profil i autorski charakter. Dwa lata temu uruchomiono studia anglistyczne o specjalizacji południowoafrykańskiej.

Od 2006 roku Zakład wydaje czasopismo naukowe “Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies”, a niebawem ma się ukazać pierwszy tom Biblioteki Niderlandzkiej i Południowoafrykańskiej, która od tej pory będzie towarzyszyć periodykowi.
Website Hit Counter
Web Counter

Webmaster: jsterckx@ifa.amu.edu.pl 2011/03/08