Contact

Faculty of English, Adam Mickiewicz University

Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
tel: (+48 61) 829 3766

E-mail: lclbookings@wa.amu.edu.pl
E-mail: kasia.dyzman@wa.amu.edu.pl

Kasia Bromberek-Dyzman (head of LCL)

LCL photographs by courtesy of Grzegorz Michalski.