ZMIANA GODZIN DYZURU WE WTOREK/TUESDAY

Informujemy, że wtorkowy dyżur w Biurze Erasmusa Wydz.Neofilologii UAM pok.101 B

będzie odbywał się w godzinach 12.00-14.00

 

Salomea Sobkowiak - ERASMUS UAM