Erasmus+ - Kraje partnerskie (pozaeuropejskie)

Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami partnerskimi

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi z całego świata. Kraje zostały pogrupowane według instrumentów finansowych w ramach działań zewnętrznych Unii Europejskiej: grupy krajów uprawnionych do udziału w programie.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:
a. Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
b. Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
c. Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.