ZMIANA GODZIN WTORKOWEGO DYŻURU / TUESDAY - duty hours

Informuję, że godziny dyżuru w biurze Erasmus

Wydz.Neofilologii UAM, pok.101 B uległy zmianie:

11.00 - 14.00 

mgr  Salomea Sobkowiak