Lista partnerów ERASMUS

Tutaj znajduje się aktualna lista umów partnerskich Wydziału Neofilologii w ramach programu ERASMUS na dzień 20.01.2012 roku.

Uwaga! Lista ta może jeszcze ulec zmianie w trakcie rekrutacji.