Rekrutacja Uzupełniająca LLP Erasmus 2012/13

Rekrutacja Uzupełniająca rozpocznie się 14 marca  (śr.)  i potrwa do 25 marca br. (niedz.)

W tym czasie należy złożyć wniosek w USOSie.

Dodatkowe, wymagane dokumenty prosimy zanosić do swoich Koordynatorów Instytutowych do

dnia 26 marca br. (pon.)

Ogłoszenie wyników w USOSie planowane jest na dzień 4 kwietnia br. (śr.)

 ----

Biuro Koordynatora Wydziałowego LLP Erasmus