Konkurs dla stypendystów Erasmusa!!!

Jedziesz na Erasmusa? Przyłącz się do promocji naszego Uniwersytetu. W związku ze zbliżającymi się obchodami X lecia programu LLP Erasmus, zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich studentów wyjeżdżających na Erasmusa w roku akademickim 2008/2009. Konkurs nosi nazwę "Mój UAM" i zadaniem uczestników jest przygotowanie piosenki, prezentacji multimedialnej, plakatu, wiersza, monologu....lub innej formy prezentacji naszego Uniwersytetu (w dowolnym języku). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Termin składania prac: 12 maja w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, ul. Wieniawskiego 1, pok. 217 (Biuro Programu Erasmus)

Ogłoszenie wyników i prezentacja najlepszych prac podczas Majówki Erasmusa 16 maja na kampusie Morasko (Collegium Physicum). 

Szczegóły www.esn.amu.edu.pl 

Karolina Pawlak

Erasmus/NEO