KURSY JęZYKOWE NA UAM - dla stypendystów programu ERASMUS

UWAGA !

STYPENDYŚCI PROGRAMU ERASMUS 2008/09

Przedwyjazdowe

KURSY JĘZYKOWE NA UAM

TERMIN: w dniach 23 - 4.07.2008

MIEJSCE: HCP, ul. 28 Czerwca 1956

PROWADZĄ: Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM

Język angielski: mgr M. Lehmann (godz. 9-12.15)

Język niemiecki: mgr E. Przeniczkowska

  • grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15

  • grupa zaawansowana: godz. 12.45-16.00

Język francuski: mgr A. Wolski i mgr I. Filipowska (godz. 9-12.15)

Język hiszpański: mgr B. Krysztofiak, mgr K. Kieszkowska

(godz. 9-12.15)

Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

Język turecki (dla początkujących): Gulaikhan Akhtayeva, (godz. 9-12.15)

Zapisy na kursy do 19.06: Biuro Erasmusa DPMiWZ (Wieniawskiego 1)

tel. 0618294368/30/39 lub: socrates@amu.edu.pl

Karolina Pawlak ERASMUS NEO