NIE BĘDZIE DOFINANSOWANIA - Erasmus 2009-2010

ZMIANA DECYZJI REKTORA W SPRAWIE DOFINANSOWAŃ 2009-2010 

Ze względu na zakwestionowanie przez Agencję Narodową sposobu rozliczenia stypendium Erasmusa 2009-2010 Rektor UAM został niestety zmuszony do zmiany decyzji (z dnia 17.05.br.) w sprawie wypłaty dofinansowań dla stypendystów Erasmusa. Dofinansowanie otrzymają jedynie studenci, którzy przedłużyli swój pobyt za granicą o kolejny semester nie otrzymując nań grantu.

Więcej informacji nt. powyższych zmian > Dział Współpracy z Zagranicą (DWZ): erasmus@amu.edu.pl

Magdalena Ratajczak