Zmiana godzin dyżurów biura Erasmus

Informujemy, że  nastapiła zmiana dni i godz.dyżurów  biura ERASMUS Wydziału Neofilologii:

WTOREK / TUESDAY  12.00-15.00

PIĄTEK / FRIDAY        11.00-13.00

Koordynator Wydziałowy

mgr Justyna Kuźniak