SPOTKANIE KOORDYNATORÓW WYDZIAŁOWYCH I INSTYTUTOWYCH

Informujemy, iż z uwagi na spotkanie koordynatorów wydziałowych i instytutowych ERASMUSa, które odbędzie się dnia 10.01.2011r. w godz.12.00-14.00  w Collegium Minus,

biuro Erasmusa Wydz. Neofilologii pok.101B   będzie w tym czasie nieczynne.