Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2011-06-29 11:05

  Godziny dyżurów w okresie wakacyjnym dla studentów pozostają bez zmian:

  wtorek 11-14h

  piątek 11-13h

  pokój 9A , parter

   

   

 • 2011-06-29 11:01

  UWAGA studencie III roku - do podpisania umowy na ERASMUS-STUDIA 2011/12 wymagane jest zachowanie statusu studenta ! W związku z powyższym przed podpisaniem umowy należy dostarczyć  wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami (oświadczenie o koncie walutowym i list akceptacyjny ) zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta studiów uzupełniających mgr. W wyjątkowych przypadkach, gdy  wyniki rekrutacji na studia uzupełniające będą  w  II połowie  września br. ,  umowy będą podpisywane nawet dzień przed wyjazdem lub będzie wymagane przesunięcie terminu wyjazdu na uczelnię goszcząca po uprzednim uzyskaniu zgody tej uczelni

 • 2011-06-28 07:51

  OD DNIA 20.06.2011r.  BIURO KOORDYNATORA WYDZIAŁOWEGO ERASMUS ZNAJDUJE SIĘ W POK.9A , PARTER

  DYŻURY STUDENCKIE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 • 2011-06-14 11:12

  UWAGA !!!!!!!!!!!!!

  Ang., Fr., Niem., Wł. i Hiszp.   - zapisy do 17 czerwca (piątek) godzina 12.00

  Grecki, Portugalski, Turecki - zapisy do 22 czerwca (środa) godzina 11.00

   

  Dział Współpracy z Zagranicą , pok. 207

  tel. 829 43 39 

        829 44 30

  erasmus@amu.edu.pl

  Każdy zainteresowany student proszony jest o sprawdzenie szczegółowej informacji na skrzynce U-MAIL 

 • 2011-06-14 10:28

  Dyżur w piątek 17 czerwca br zostaje odwołany z uwagi na zebranie dla koordynatorów,

  które odbywa się w DWZ, Coll.Minus  od godziny 11.00

   

  ***  On Friday 17.06. 11  there will be no duty hours  from 11.00  ***

   

 • 2011-06-03 09:13

  Biuro Koordynatora Wydziałowego Erasmus zostanie przeniesione do sali 9 A ( a nie 6!) , parter

 • 2011-06-03 08:43

  Z uwagi na remont budynku B Coll.Novum , biuro Koordynatora Wydziałowego Erasmus

  zostaje 20 czerwca br. przeniesione do budynku A, sala wykładowa 6A (parter) , na okres ok. 3 miesięcy.

   

   

  S.Sobkowiak 

  N.Ciesielczyk

  Erasmus - Wydz.Neofilologii UAM

 • 2011-05-09 09:23
  Dear Students,

  on May 11th classes in AMU School of Polish Language and Culture for Foreign
  Students will be held according to the schedule.
  This information does not concern AMU students who participate in the 2 hours per
  week course.

  Sincerely,

  Alicja Sempowicz-Kalczyńska
  School of Polish Language and Culture for Foreign Students
  Adam Mickiewicz University
  ul. Fredry 10
  61-701 Poznan
  Poland
  tel./fax (+48 61) 829 45 16
  e-mail: schoolpl@amu.edu.pl
  http://www.schoolpl.amu.edu.pl
 • 2011-05-05 12:26

  Wysokości stypendium programu LLP ERASMUS przypadających na poszczególne kraje UE

  w cyklu dydaktycznym 2011/12 - studia i praktyki,

  znane będą na przełomie MAJA i CZERWCA br.

  Zestawienie stawek stypendialnych zostanie ogłoszone na Stronie oraz w gablotach.

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  Wydz.Neofilologii UAM

  N.Ciesielczyk

  S.Sobkowiak

 • 2011-04-28 08:46

  Termin oddawania wniosków wyjazdowych, zatwierdzonych przez Koordynatora Instytutowego i Prodziekana,

  mija 29 kwietnia br.  /pok.101B /

  Wnioski będą dodatkowo przyjmowane w pierwszym tygodniu maja (po długim weekendzie).

   

  Biuro Koordynatora Wydziałowego

  Wydz.Neofilologii UAM

  N.Ciesielczyk

  S.Sobkowiak