Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2012-03-26 10:07

  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do pok. 101 B z zaświadczeniem o średniej ocen

  do dnia 12 kwietnia br.

  Do dyspozycji są 3 roczne miejsca !!!

 • 2012-03-20 13:44

  Tutaj znajduje się lista wolnych miejsc, które zostaną udostepnione wszystkim studentom Wydziału Neofilologii w rekrutacji uzupełniającej na studia w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/2013.

  Uwaga! Lista ta może jeszcze ulec zmianie.

  Jeśli pojawią się problemy z rejestracją na wybraną przez Państwa uczelnię, proszę zgłosić się do biura Erasmusa (erasmus@ifa.amu.edu.pl).  Rejestracja w USOSie rozpocznie się 14 marca i potrwa do 25 marca. Osoby, które nie wzięły udziału w I turze rekrutacji są zobowiązane dostarczyć koordynatorom w swoich instytutach wymagane przez nich dokumenty.

 • 2012-03-20 13:43

  W dniu dzisiejszym zwolniło się 1 roczne miejsce do Granady z puli IJ (tylko dla st. licencjackich)

  Osoby zainteresowane mogą na nie aplikować w USOSie, w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 • 2012-03-19 13:54

  Dziś, tj.19.03.br  w wyniku rezygnacji zwolniło się 1 roczne miejsce do Bergen - Norwegia z puli IFA.

  Osoby zainteresowane mogą aplikować na to miejsce do końca rekrutacji uzupełniającej tj. do 25.03.br.

 • 2012-03-16 12:58

  Tutaj znajduje się uaktualniona lista partnerów ERASMUS Wydziału Neofilologii na dzień 24.02.2012r.

  UWAGA! Przedłużone zostały umowy z Bambergiem (dla IFA, IFG i IJ) oraz umowa ze Sztokholmem (dla IFA)!

 • 2012-03-09 09:50

  Rekrutacja Uzupełniająca rozpocznie się 14 marca  (śr.)  i potrwa do 25 marca br. (niedz.)

  W tym czasie należy złożyć wniosek w USOSie.

  Dodatkowe, wymagane dokumenty prosimy zanosić do swoich Koordynatorów Instytutowych do

  dnia 26 marca br. (pon.)

  Ogłoszenie wyników w USOSie planowane jest na dzień 4 kwietnia br. (śr.)

   ----

  Biuro Koordynatora Wydziałowego LLP Erasmus

 • 2012-02-15 09:35

  TUTAJ   można poznać opinie studentów Erasmusa na temat miast i uniwerstytetów :

  http://pl.erasm.us/erasmus-opinie/ranking-miast

   

   

 • 2012-01-27 13:03

  Tutaj znajduje się aktualna lista partnerów Wydziału Neofilologii z podziałem na instytuty z 27.01.2012 roku.

  Uwaga! Lista ta może jeszcze ulec zmanie!

 • 2012-01-20 09:09

  Tutaj znajduje się aktualna lista umów partnerskich Wydziału Neofilologii w ramach programu ERASMUS na dzień 20.01.2012 roku.

  Uwaga! Lista ta może jeszcze ulec zmianie w trakcie rekrutacji.

 • 2012-01-16 13:05

  Rekrutacja LLP Erasmus - Studia zostanie otwarta 25 stycznia do 26 luty br.

  Rekrutacja LLP Erasmus - Praktyki  - otwarcie 25 stycznia do 2 kwiecień br.

  --------------szczegółowe informacje w zakładkach "rekrutacja"  ----------------